Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

E-list specializanta

Vpisovanje in potrjevanje vpisanih posegov, velja za specializante medicinskih specializacij. Posebej pozivamo vse neposredne in glavne mentorje, da skrbno potrjujete posege, ki so jih v E-list vpisali vaši specializanti. Obvestilo o tem, da morate poseg potrditi, prejmete po elektronski pošti.

Pomoč ali dodatne informacije:podpora@zdravniskazbornica.si

Dostop do aplikacije E-list je preko intraneta Zdravniške zbornice Slovenije.

Navodila za uporabo podporne aplikacije E-list-a mList.

 


Specialistični izpit

Specializant, ki opravi predpisan program, lahko pristopi k specialističnemu izpitu. Kontaktna oseba za prijavo na specialistični izpit je Sonja Kočar, Oddelek za podiplomsko usposabljanje, licence in register zdravnikov, tel.: 01 307 21 64.

Opravljanje specialističnega izpita na zbornici

Specializant naslovi vlogo za opravljanje specialističnega izpita na zbornico. Plačnik specialističnega izpita (pravna oseba) stroške izpita poravna po opravljenem izpitu, v roku, napisanem na računu, samoplačnik pa najkasneje 8 dni pred opravljanjem izpita na podlagi prejetega predračuna. Informacije glede plačila stroškov izpita posreduje Brigita Kotar iz Oddelka za finance in računovodstvo, tel.: 01 307 21 35.

Če specializant izpolnjuje vse pogoje za opravljanje specialističnega izpita, zbornica v šestdesetih dneh po prejemu vloge izda odločbo, v kateri določi izpitno komisijo ter čas in kraj opravljanja specialističnega izpita. Rok za izpit ne sme biti prej kot v petnajstih dneh od dneva vročitve odločbe.

Zaradi predpisanih rokov kandidatu predlagamo, da se za izpit prijavi vsaj dva meseca pred predvidenim datumom opravljanja izpita.

Po opravljenem specialističnem izpitu zbornica specialistu izda licenco za samostojno opravljanje zdravniške službe na strokovnem področju za katerega je zaključil specializacijo. Kontaktna oseba na področju zdravniških licenc: Ivana Paradžik, tel.: 01 307 21 84.